Naši práci vidíte každý den

A budeme v ní pokračovat

Vyhláška o hazardu potřebuje novelu: zelení navrhnou projednání v říjnu

15.09.2014

Zastupitelé za Stranu zelených podávají radě města návrh na projednání novely vyhlášky o regulaci hazardu na říjnovém zastupitelstvu. Považují za nepřijatelné, aby požadavky zastupitelstev městských částí spadly kvůli volbám pod stůl. Stejně tak není možné dále přihlážet obcházení vyhlášky provozovateli loterijních terminálů.

Už na jaře letošního roku zastupitelstva čtyř městských části odhlasovala, že chtějí do brněnské vyhlášky zakotvit zákaz provozování kasin na svém území, tak jak to má aktuálně upraveno Královo Pole. Jde o zastupitelstva Bystrce, Vinohrad, Jundrova a Nového Lískovce.

Zároveň koncem srpna vyšlo najevo, že ustanovení o časovém omezení provozu videoloterijních terminálů není provozovateli dodržováno s odkazem na neomezenost licence vydávané ministerstvem. Proto byly městské části už začátkem září osloveny starostkou Nového Lískovce Janou Drápalovou s návrhem projednat změnu formulace vyhlášky tak, aby se zákaz provozu od 7 do 14 hodin týkal nejen terminálů, ale celého podniku, kde jsou hazardní přístroje provozovány.

O obou návrzích byly městské části informovány včas i s žádostí o projednání a vyjádření v termínu do 6. října, tak aby 30 denní lhůta před projednáním novely vyhlášky v Zastupitelstvu města Brna byla dodržena. Podmínky Statutu města by tedy při projednání 7. října byly řádně splněny.

Zelení zároveň navrhují uložit radě města, aby do konce listopadu 2014 projednala s městskými částmi Brno-střed, Brno-jih, Černovice, Tuřany, Řečkovice a Mokrá Hora a Chrlice způsob regulace videoloterijních termínálů tak, aby byl v souladu s aktuálním doporučením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [1]. Výsledné řešení by pak rada měla předložit ke schválení zastupitelům ještě do konce roku 2014.

Zelení zastupitelé využijí svého oprávnění ze zákona a jednacího řádu zastupitelstva a předloží dnes brněnským radním návrh novely vyhlášky o regulaci hazardu s požadavkem na její standardní projednání na zasedání brněnského zastupitelstva v úterý 7. října 2014.

Jana Drápalová, starostka a brněnská zastupitelka za SZ, k tomu říká:
„Trváme na projednání novely vyhlášky o regulaci hazardu na zastupitelstvu ještě v tomto volebním období. Názor, že by se taková věc měla odložit až na nově zvolené zastupitele považujeme za účelovou obstrukci. Kdybychom takto měli přistupovat k práci, nemohli bychom už od jara schvalovat vůbec nic.“

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených, k tomu dodává:
„Brno novelu nezbytně potřebuje. Je zřejmé, že stávající časové omezení je provozovateli obcházeno, takže je třeba ihned reagovat. K čemu by pak vyhlášky byly, kdyby město jen přihlíželo jejich obcházení?“

Poznámky:
[1] https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1859-obce-nesmeji-pri-regulaci-loterii-narusovat-hospodarskou-soutez.html