Naši práci vidíte každý den

A budeme v ní pokračovat

Úspěchy

Vyčištění brněnské přehrady

Brněnská přehradaVe spolupráci s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy se nám ve vedení města podařilo dosáhnout vyčištění brněnské přehrady. Po dlouhých letech prověřování a studií byla přehrada od léta 2009 do března 2010 vypuštěná a probíhalo její letnění. Od léta 2010 jsou pod hladinou instalovány provzdušňovací věže a v případě potřeby na přítoku dávkovány soli železa. Došlo také k postupné změně rybí osádky. Město navíc kontroluje nakládání s odpadními vodami v rekreačních objektech přímo na březích přehrady. Díky těmto opatřením se na brněnské přehradě prodloužila koupací sezóna a Brňáci tak opět mohou přehradu využívat k rekreaci.

Snadnější třídění odpadu

Od nástupu Strany zelených do vedení města v roce 2006 se výrazně zlepšila situace v oblasti třídění odpadů. Počet kontejnerů na plasty v ulicích města výrazně vzrostl za období let 2006 – 2010 ze 134 na 800, tedy více než šestinnásobně. Počet kontejnerů na papír vzrostl za stejnou dobu o 130% ze 357 na 824. V návaznosti na řešení provozu centrální kompostárny byly již na 21 sběrných dvorech instalovány kontejnery na kompostovatelný odpad – trávu, listí, větve, ale i kuchyňský odpad.
Žluté kontejneryRozšířili jsme možnosti třídění odpadu v Brně o hliníkové a kartonové obaly od nápojů v plném rozsahu. Díky rozjezdu dotřiďovací linky v areálu SAKO, je možné je házet společně s PET lahvemi do osmi stovek žlutých kontejnerů v ulicích.

Za poslední tři roky volebního období 2006 – 2010 se podařilo modernizovat brněnskou spalovnu tak, aby se výrazně snížilo znečištění ovzduší. V areálu SAKO byla postavena dotřiďovací linka s kapacitou 10 000 tun odpadu ročně.

Zateplení a rekonstrukce škol

Zateplení ZŠ KamínkyDíky včasné a kvalitní projektové přípravě jsme získali pro Brno dotaci na zateplení 15 škol a dvou nemocnic v celkové výši 208 milionů korun. První projekt – zateplení ZŠ Kamínky – byl dokončen v říjnu 2009 a v průběhu jedné zimy dokázal škole ušetřit 2/3 původních nákladů na vytápění.

Kromě dotací na projekty zateplení škol jsme vyčlenili ještě dalších 200 milionů Kč, které šly do modernizace školních budov z Regionálního operačního programu.

MHD zdarma pro doprovod dětí a seniory

Šalina_Škoda_13T_(2)V roce 2006 se nám podařilo prosadit jeden z našich výrazných předvolebních slibů – doprovod dětí do tří let od té doby jezdí v brněnské MHD zdarma. Stejně tak mohou bezplatně využívat MHD senioři starší 70 let.

Podíleli jsme se také na přípravě dotace, díky niž se postupně modernizuje vozový park brněnské MHD, a to včetně nízkopodlažních vozů tramvají. Cestování je tak pohodlnější a pro hospodaření města úspornější.

Tvrdě proti hazardu

Omezení herenZelení prosadili výrazné zpřísnění městské vyhlášky o regulaci hazardu. Herny nyní nesmí být povolovány v okruhu 100 metrů od škol, zdravotnických zařízení a veřejné správy. Je zakázáno povolovat herny také v lokalitách sociálního vyloučení. Navíc byla omezena doba provozu heren.