Naši práci vidíte každý den

A budeme v ní pokračovat

Radní odmítají účinné omezení hazardu, zelení podají vlastní návrh

30.09.2014

Příští úterý zastupitelé projednají novelu vyhlášky o regulaci hazardu, účinné opatření, které by doutilo provozovatele automaty vypnout v době od 7 do 14 hodin, však radní odmítli. Návrh tedy předloží k hlasování zastupitelé za Stranu zelených.

Jak ukázaly nedávné kontroly dodržování městské vyhlášky, ustanovení o zákazu provozu videoloterijních terminálů od 7 do 14 hodin není dodržováno. Provozovatelé se vymluvají na neomezenost licence, kterou jim v minulosti vydalo ministerstvo. Proto už začátkem září oslovily starostky Nového Lískovce a Jundrova ostatní městské části s návrhem projednat změnu formulace vyhlášky tak, aby se zákaz provozu od 7 do 14 hodin týkal nejen hazardních automatů, ale celého podniku, kde jsou přístroje provozovány. Stejným způsobem vynucují časové omezení provozu hazardu například v Klatovech.

Rada města Brna však tento návrh do novely vyhlášky nezařadila a zastupitelům ji předkládá pouze s úpravami, týkajícími se území konkrétních městských částí [1]. To zelení považují za chybu, neboť je-li zřejmé, že provozovatelé hazardu vyhlášku obcházejí, je třeba, aby město učinilo všechny kroky ke změně formulace tak, aby se obcházení zabránilo.

Místo toho radní schválili jako předvolební gesto bezzubou deklaraci, která doporučuje městským částem úplný zakáz hazardu. Politici ČSSD a ODS totiž dobře vědí, že jde pouze o doporučení zastupitelům městských částí a že postup ministerstva při faktickém rušení heren je pomalý. Vydané doporučení tedy ještě dlouho zůstane jenom na papíře.

Zelení proto na úterním jednání zastupitelstva předloží doplňující návrh omezit otevírací dobu heren, ale i barů a jiných pohostinských zařízení, kde jsou videoloterijní terminály provozovány, tak, aby od 7 do 14 hodin v pracovních dnech bylo zavřeno [2]. Důvodem je nejen špatný příklad, který je provozem automatů v době vyučování dáván dětem, ale také doporučení expertů na závislosti. Vynucené přerušení hry u závislých lidí umožní vytrhnout je z nepřetržité hry, která končí prohrou veškeré dostupné hotovosti.

Martin Ander, předseda klubu zastupitelů Strany zelených, říká:

„Brněnští radní odmítají upravit vyhlášku tak, aby byla skutečně účinná, proto zelení návrh na omezení otevírací doby heren a barů s automaty předloží sami, jako doplňující návrh. Město nesmí zavírat oči před tím, jak provozovatelé hazardu kvůli svému zisku vyhlášku obcházejí.“

Přílohy:

[1] Návrh novely vyhlášky o regulaci hazardu schválený a předkládaný zastupitelům Radou města Brna.

 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. …/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z6/     . zasedání konaném dne    2014, na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1 Článek 3 odstavec 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku se mění takto: za MČ Brno-Královo Pole  se ruší tečka, vkládá se čárka a  přidává se MČ Brno-Bystrc, MČ Brno-Jundrov a MČ Brno-Nový Lískovec. Článek 2 

V článku 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku se přidává nový odstavec  4, který zní:

„Loterie a jiné podobné hry podle odstavce 1 tohoto článku a loterie a jiné podobné hry uvedené v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 2 písm. i) – sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti provozovateli kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty těchto her, je zakázáno provozovat na celém území MČ Brno-Vinohrady a MČ Brno-Bosonohy.“ Článek 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Bc. Roman Onderka, MBA

primátor města Brna

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.

1. náměstek primátora města Brna

 

[2] Doplňující návrh zastupitelů za Stranu zelených

Článek 3 odstavec 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Otevírací dobu heren a pohostinských a podobných zařízení (restaurací, barů, diskoték), v nichž se provozují loterie a jiné podobné hry uvedené v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky, si provozovatelé těchto zařízení na území Statutárního města Brna stanoví v tomto časovém rozmezí: V pracovních dnech v době od 0:00 do 07:00 a od 14:00 do 24:00. V době od 07:00 do 14:00 v pracovních dnech musí být tyto provozovny uzavřené.“