Naši práci vidíte každý den

A budeme v ní pokračovat

Spravedlivý poplatek za odpad

Každý Brňan s úředně přihlášeným pobytem ve městě musí každý rok zaplatit 670 Kč. Bez ohledu na to, jestli třídí, jestli má pod okny kompostér, nebo prostě jen nižší spotřebu, a proto nevyhazuje tolik směsného odpadu do popelnice. Jako třeba samostatně žijící senioři. To není spravedlivé.

A to hned ze dvou důvodů. Jednak systém neoceňuje ty, kteří třídí a snaží se produkovat méně odpadů. Ale hlavně nezapojuje do platby za odpad ty, kteří v Brně bydlí, popelnice používají, ale nemají tu přihlášeno trvalé bydliště. Těch je podle analýz magistrátu v Brně přes 40 tisíc.

Vývoj výše poplatku za odpad v Brně

Vývoj výše poplatku za odpad v Brně

Platit se bude za odpad, ne za osobu

Zelení proto navrhují změnit systém poplatku za odpad tak, jak to mají třeba ve Vídni, Praze, nebo Dvoře Králové nad Labem. Platbu za odpad provádí majitel domu, a její výše je stanovena podle počtu objednaných popelnic a četnosti jejich vyvážení. Jaké jsou výhody?

  • Brňané zaplatí míň – do systému plateb budou zapojeni i podnájemníci, kteří v domě bydlí, ale nemají tam oficiálně přihlášený pobyt. Rozpočítáním poplatku za dům na všechny dojde ke snížení plateb u lidí s trvalým bydlištěm.
  • Ti, co mají méně odpadu, budou mít i nižší poplatek – pokud budou lidé v domě více třídit a méně vyhazovat do popelnic, mohou si nechat vyměnit popelnici za menší nebo snížit četnost svozu. Tím se jim poplatek sníží.

Bonus pro ty, co třídí

Po vzoru Mladé Boleslavi, Letohradu, Mikulova a dalších měst budou zelení prosazovat také zavedení slevy z poplatku na základě množství vytříděného odpadu. Jak to funguje? Město poskytne barevné pytle, či rovnou malé kontejnery s unikátním čarovým kódem, pracovníci svozové firmy pak při vývozu naplněné nádoby zváží a podle množství vytříděného odpadu za rok následně přidělí poplatníkům slevu.

Kolik jakého odpadu najdeme v běžné popelnici?

Zlepšíme služby

Chceme, aby třídit bylo stejně snadné, jako je dnes házet odpad do popelnice. Kontejnery na tříděný odpad budou dostupné přímo u domů. Rozšíříme třídění o kompostovatelný odpad. Budeme podporovat zavádění komunitních kompostérů, např. ve vnitroblocích.

Kompostéry ve vnitrobloku

Kompostéry ve vnitrobloku

Třídit se vyplatí

Za každou tunu nevytříděného odpadu musí město zaplatit víc než 1 000 Kč na její likvidaci. Přitom každou tunu vytříděného odpadu (papíru, skla, PET lahví, plastu) může město naopak výhodně prodat jako surovinu pro další využití, častokrát za cenu převyšující 3 000 Kč.

Třídění má smysl. Každý kilogram vytříděného papíru či plastů je dotříděn na speciální lince v areálu městské společnosti SAKO, a následně expedován k prodeji. Díky třídění se tak snižuje spotřeba ropy a dalších neobnovitelných zdrojů, na jejichž dovozu je Česká republika závislá.

 

Popelnice zdarma – populismus, který poškodí Brno

Zavedením popelnic zdarma lidé ušetří jen zdánlivě. V rozpočtu města totiž vznikne díra o velikosti 250 milionů korun ročně, kterou bude muset město z našich peněz zaplatit. Za ty peníze by bylo možné každý rok opravit 8 středně velkých škol, postavit 10 nových mateřských školek, vyměnit 50 zastaralých autobusů za nové nízkopodlažní, nebo během tří let dostavět tramvajovou trať až k fakultní nemocnici v Bohunicích. Tyto investice by tedy museli Brňané oželet, nebo se smířit se zrušením některých jiných služeb, na které jsou zvyklí.

Jestliže současný paušální poplatek nemotivuje ke třídění, to stejné platí i u popelnic zdarma. Naopak námi navrhovaný systém nejen ušetří Brňanům peníze, ale ještě ocení ty, kteří se chovají odpovědně.