Naši práci vidíte každý den

A budeme v ní pokračovat

Brněnské vlakové nádraží

Chceme pro Brno moderní nádraží na stávajícím místě

Současný stav hlavního nádraží a prostoru před ním je ostudou Brna. Řešením však není odsun nádraží kamsi k řece za Zvonařku. Modernizovat důležitý přestupní uzel veřejné dopravy na stávajícím místě v centru Brna je technicky možné a pro pravidlené cestující i návštěvníky města výhodné – nabízí totiž:

  • rychlé spojení moderními vlaky přímo z centra
  • snadný přestup na 11 různých linek MHD
  • pěší dostupnost mnoha důležitých míst, sídel institucí, úřadů i divadel
  • nový impulz pro rozvoj města

Jak by takové moderní nádraží v centru vypadalo?

Návrhů se v historii objevilo několik, v posledních letech však byla podrobněji technicky dopracovávána především varianta odborníků sdružených v občanské koalici Nádraží v centru, kterou členové Strany zelených v roce 2004 spoluzakládali. Ta staví na principu, že zásahy do stávajícího uspořádání nádraží, i organismu města během výstavby mají být co nejmenší.

Varianta občanské koalice navrhuje rozšířit kapacitu nádraží o nová nástupiště v prostoru současného 5. a 6. nástupiště. Pro budoucí superrychlé vlaky na Prahu, Vídeň a Ostravu pak vybudovat podzemí koleje i s nástupišti pod zastávkou Nové sady. Do blízkosti této zastávky by se přesunul hlavní prostor pro odbavení cestujících (nová nádražní hala) i hlavní přestupní uzel na veřejnou dopravu. Historická budova nádraží by však i nadále plnila svou stávající funkci a část cestujících by do nádraží mohla vstupovat tudy.

Návrh počítá i se vznikem menšího terminálu pro přestup na dálkové autobusy a hromadnými garážemi pro osobní automobily poblíž památkově chráněné budovy Malé Ameriky. Podrobně je tato varianta popsána ZDE.

A co zanedbaný prostor před nádražím?

Ten je třeba začít měnit hned. Je ostudou Brna a není možné s jeho kultivací čekat, až se stát rozhodne, že začne s přestavbou železnice.

Pro začátek je důležité odstranit zbytečné bariéry a zábradlí, zmenšit předimenzované výstupy z podzemí, které brání v rozledu chodcům i řidičům a vytvořit přehledné a bezpečné trasy pro chodce v místech, kde to potřebují. To znamená především přímo před výstupem z hlavní budovy nádraží směrem k OC Letmo. Následovat musí doplnění stojanů pro kola a dalšího užitečného městského mobiliáře. A pak už jenom pravidelně uklízet, uklízet, uklízet…

Co by bylo s jižním centrem?

Z jižního centra se musí postupně stát živá městská čtvrť s bydlením, zelení a přístupem k řece. Nikoli hypermarketové peklo obklopené věčně zacpanými silnicemi. Jestli dosud něco bránilo rozvoji města v tomto území, pak to byla především nejistota, co bude. Pokud bude jasné, že nádraží zůstane v centru, zaměří majitelé pozemků a investoři své projekty spíše na bydlení a vybavenost pro kvalitní život ve městě (parčíky, obchody, kavárny, kluby, ale i mateřské školy, nebo kina). Pokud zvítězí varianta odsunout nádraží, bude jižní centrum spíše průchozí komerční čtvrtí s hypermarkety, obchodními galeriemi, kancelářskými centry a zábavními komplexy známými z periferií velkých měst. Zelení by si v tomto dilematu rozhodně vybrali to první.

Je to vůbec proveditelné?

Ano. Variantu přestavby železničního uzlu s nádražím v centru (někdy nazývanou pod Petrovem) technicky dopracovali a prověřili odborníci z firmy IKP Consulting na základě zadání ministerstva dopravy. Jejich práci si můžete stáhnout a prostudovat ZDE. Po technické stránce je tedy modernizace nádraží v centru proveditelná.

Finančně však vyjde město Brno tato varianta výrazně levněji než odsun nádraží. Protože při modernizaci nádraží v centru nebude třeba vynakládat miliardové částky na urychlenou výstavbu tramvají k odsunutému nádraží, protipovodňová opatření (bez kterých by bylo odsunuté nádraží v době povodní odříznuto od světa) nebo navýšení kapacit veřejné dopravy, bez kterých by se lidé z odsunutého nádraží těžko dostávali do města. Celkově se náklady města na investice vyvolané odsunem odhadují už na více než 6 miliard korun. Naopak zůstane-li nádraží v centru, vyvolané investice budou v řádech stovek milionů korun.

Prosadí-li se varianta nádraží v centru, bude třeba několik let na dopracování technické dokumentace a úpravu územího plánu, ale hotovo se stavbou může být už kolem roku 2030. Těch 5-6 let zpoždění oproti dosud protežované variantě odsunu však za to stojí. Brno získá moderní uzel veřejné dopravy v centru města, jak jej známe řady evropských měst, např. Kolína nad Rýnem, Stuttgartu a dalších.

Co říkají o různých variantách odborné studie?

Odborných studií, které zkoumaly různé aspekty a srovnávaly různé varianty řešení přestavby železničního uzlu vzniklo za posledních 25 let hned několik. V zásadě se však dají shrnout do následujícího sdělení.

Odsun nádraží z centra:

  • prodlouží cestování
  • zkomplikuje dopravu
  • zdraží jízdné
  • vytáhne mnoho peněz navíc z městské pokladny

Pro běžného zákazníka železnice je jednou z nejzajímavějších studie, která zkoumala časovou dostupnost nádraží v různých variantách. Studie z roku 2007 konstatovala, že průměrná cestovní doba se odsunem nádraží prodlouží o 5-8 minut v době dopravní špičky, ve večerních hodinách i více. Je to způsobeno především vzdálenější polohou nádraží od hlavních přestupních uzlů MHD a nezbytnými přestupy navíc, které cestujícím berou čas a komplikují život. Studie je ke stažení ZDE.

Klíčový význam pro další vývoj mělo první nezávislé srovnání obou koncepčních variant, které zpracovala na objednávku města firma City Plan ve spolupráci s pražskou Dopravní fakultou ČVUT. Rozhodnutí objednat takové posouzení prosadili zelení na sklonku roku 2006. Výsledky byly zveřejněny v srpnu 2007. Studie je ke stažení ZDE.

Mimo jiné potvrzuje, že z pohledu cestujících i železničního provozu je ponechání nádraží v centru výhodnější. Navíc vyčísluje navýšení provozních nákladů brněnského dopravního podniku na 150 milionů korun ročně, jako důsledek odsunu nádraží, neboť desítky tisíc cestujících denně, kteří příjíždějí do Brna po železnici, je třeba přepravit městskou dopravou od nového nádraží na přestupní uzel u stávajícího nádraží. Tyto navýšené provozní náklady by se v důsledku promítly do zdražení jízdného pro všechny.

Více než šestimiliardové investice města vyvolané odsunem zase odčerpají peníze z projektů v jiných městských částech. Budou chybět na výstavbě tramvajových tratí, opravách škol a školek, nebo výstavbě domů s pečovatelskou službou a dalších důležitých investicích pro Brňany.

Sečteno a podtrženo, modernizovat nádraží v centru je pro Brno, Brňany i lidi, kteří do Brna cestují, výhodnější, než stavět megalomanské nádraží na mostě kdesi u řeky za Zvonařkou.