Naši práci vidíte každý den

A budeme v ní pokračovat

Program

Zlevníme roční šalinkartu na 2500 Kč

Všichni Brňané si budou moct roční předplatní jízdenku MHD pořídit už za 2500 Kč, namísto dnešních 4750 Kč. Chceme, aby cestování veřejnou dopravou bylo ve městě atraktivnější než autem. Chceme snížit množství automobilů a znečištění v ulicích. Náš návrh přitom není primitivím populismem, vychází ze zkušeností Vídně či estonského Tallinnu. Máme podrobně spočítané, jak lze v Brně výhodnější šalinkartu zavést a kde na to vzít.

Víme, že atraktivitu veřejné dopravy nedělá jen její cena. Proto zároveň posílíme spoje a zlepšíme jejich návaznosti, zvlášť na trasách ze sídlišť. Dostavíme tramvajovou trať k bohunickému kampusu a na Kamechy. Nakoupíme více nízkopodlažních vozů a zlepšíme služby dopravního podniku. Pro doprovod dětí a seniory nad 70 let zachováme dopravu zdarma. Bezplatně budou moci cestovat také děti až do 7 let.

Více se o našem programu pro MHD dočtete na podstránce V MHD jako doma.

Smetí z ulic budeme vysávat, ne rozfoukávat

Zvýšíme důraz na čistotu v ulicích. Zvláště tam, kde nepořádek dělá městu ostudu – před hlavím nádražím, na náměstí Svobody a jinde. Nakoupíme městské vysavače, prach a smetí budeme vysávat, nikoli rozfoukávat lidem do očí, jak dosud často předvádí najaté úklidové firmy.

Budeme také účinně chránit a rozšiřovat zeleň ve městě, aby se snížila prašnost a tlumil hluk. Budeme obnovovat stromořadí v ulicích, zlepšovat stav i vybavení parků a parčíků. Budeme chránit klidné vnitrobloky před zastavěním, aby sloužily ke každodennímu odpočinku.

Co všechno chceme udělat pro čistější brněnské ulice si přečtěte na speciální podstránce.

Spravedlivé počty. Více vytřídíš, méně zaplatíš

Třídit se vyplatí – vědí to ve Vídni, Praze, Dvoře Králové nad Labem i dalších městech. Tam všude se výše poplatku za odpad odvíjí od množství toho, co domácnost vyhazuje. Prosadíme, aby se i Brno vydalo cestou běžnou v moderních evropských městech. Změníme poplatky za odpad tak, aby všichni, co třídí nebo mají méně odpadu (např. samostatně žijící senioři), také méně platili.

Zároveň s tím zlepšíme služby, aby třídit bylo stejně snadné, jako dnes házet odpad do popelnice. Kontejnery na tříděný odpad budou dostupné přímo u domů. Kromě papíru, skla a plastů rozšíříme třídění o kompostovatelný odpad.

Jak Vám chceme zajistit spravedlivější poplatek za odpad? Přečtěte si na stránce věnované tomuto tématu.

Proč utíkat za Brno? Rodinnému bydlení dáme prostor i ve městě

V návaznosti na původní venkovskou zástavbu v okrajových částech Brna nabídneme místa pro stavbu rodinných domů. V Holáskách, v Líšni u kostelíčku a jinde, kde není k dispozici kapacitní MHD, je vhodnější dát prostor k výstavbě rodinných domů než novodobých sídlišť.

Naopak v centru města či nevyužívaných areálech s dobrou dopravní dostupnosti (bývalá Zbrojovka apod.) budeme prosazovat kvalitní intenzivní zástavbu, která nabídne moderní bydlení v bytech. Náše podpora bydlení má jasný cíl, aby přestali z Brna odcházet lidé jen proto, že tu nemohou najít bydlení odpovídající jejich představám.

Chceme pro Brno moderní nádraží na stávajícím místě

Současný stav hlavního nádraží a prostoru před ním je ostudou Brna. Řešením však není odsun nádraží k řece kamsi za Zvonařku. Modernizovat důležitý přestupní uzel veřejné dopravy na stávajícím místě v centru města je technicky možné a pro město i cestující velmi výhodné – nabízí totiž rychlé spojení moderními vlaky přímo z centra, snadný přestup na 9 různých linek MHD, pěší dostupnost mnoha důležitých míst i nový impulz k rozvoji města.

Z jižního centra se musí postupně stát živá městská čtvrť s bydlením, zelení a přístupem k řece. Nikoli hypermarketové peklo obklopené věčně zacpanými silnicemi. Rozhodnutí o poloze nádraží ovlivní nejen tvář města, ale i jeho rozpočet na mnoho let dopředu, proto podporujeme, aby právo rozhodnout měli občané v referendu. Jeho platným výsledkem se budeme řídit.

Proč je podle nás nádraží na stávajícím místě vhodnější se podrobněji dočtete na speciální stránce, kterou tomuto tématu věnujeme.

Zajistíme více míst v mateřských školách

Využijeme všech možností ke zvýšení počtu míst v městských mateřských školách tak, aby každé dítě od dvou let mělo garantováno místo, budou-li to rodiče potřebovat. Těm, na které i přesto místo nezbude, přispěje město na zajištění péče o dítě v jiných zařízeních (dětských skupinách, soukromých školkách apod.). Nepřipustíme, aby se obdobná situace (přeplněné třídy) opakovala při příchodu populačně silných ročníků na základní školy. Je třeba, aby město řešilo potřebné úpravy kapacit v předstihu.

Jezdit na kole po městě bude bezpečnější

Zkušenosti evropských měst říkají, že kolo je v městském provozu velmi rychlý a pohodlný dopravní prostředek, proto je tak oblíbené. Aby jej využívalo více lidí i v Brně je třeba jim na ulicích zajistit větší bezpečnost – vyhradit cyklopruhy, posílit bezpečnost v křižovatkách, vytvořit smysluplnou síť tras včetně historického centra města a doplnit stojany k parkování kol u nádraží, u škol, úřadů či nákupních center.

Podpoříme zavedení inteligentního systému parkování

Po podrobné a otevřené diskusi s občany v jednotlilvých městských částech zavedeme systém rezidentního parkování podle celoměstské strategie. V obytných zónách musí mít šanci zaparkovat především ti, kteří tu bydlí a v době, kdy to potřebují. V centru města musí být výhodnější zaparkovat v hromadných garážích, než hledat místo na ulici. Finančně však musí být výhodnější nechat auto na záchytném parkovišti a do centra dojet tramvají. Chodníky ve městě mají sloužit pěším a kočárkům, nikoli parkování tisíců aut.

Prosadíme podporu i menším kulturním projektům

Kultura je základem živého města. Zachováme podporu zavedeným institucím, rozšíříme však také nabídku kulturních akcí výrazným navýšením objemu financí rozdělovaných v transparentním grantovém řízení. Podpoříme výstavbu moderního koncertního sálu (Janáčkovo kulturní centrum) i vznik Kreativního centra designu, architektury, filmu a živé kultury. Zajistíme výrazné zlepšení propagace nabídky kulturních akcí v Brně i prezentace města navenek (reforma práce Turistického informačního centra je nezbytná).

Podpoříme seniory

Populace stárne a je na místě věnovat pozornost podpoře programů a služeb pro seniory. Zavedeme grantový systém finanční podpory volnočasových aktivit pro seniory. Podpoříme rozšiřování nabídky služeb péče o seniory v jejich domácím prostředí. Budeme dbát na odstraňování bariér, které komplikují starším lidem či vozíčkářům pohyb ve veřejném prostoru.

Hazard budeme přísně regulovat

Budeme aktivně vymáhat dodržování městské vyhlášky zakazující tvrdý hazard na většině území města a postupně ji budeme zpřísňovat. Automaty, videoloterijní terminály či tzv. kvízomaty musí co nejdřív zmizet zvlášť z lokalit sociálního vyloučení.

Otevřeme radnici občanům

Prosadíme zveřejňování všech zakázek a smluv na internetu. Snadno dostupný po síti bude i rozklikávací rozpočet, aktuální informace o městských stavbách nebo záznamy z jednání zastupitelstva.

Podrobná verze volebního programu:

Volební program SZ Brno 2014-2018