Naši práci vidíte každý den

A budeme v ní pokračovat

Kandidátka

web-01-Jana

1. Ing. Jana Drápalová

starostka MČ Brno-Nový Lískovec, 51 let, Nový Lískovec

V Brně vystudovala Vysokou zemědělskou školu a od roku 1991 působila v neziskové organizaci Český svaz ochránců přírody. Od roku 1994 působí v Zastupitelstvu města Brna jako opoziční zastupitelka za Stranu zelených. Díky dobré znalosti angličtiny se mohla zapojit do práce v komisích Eurocities i mezinárodních projektů, které Brno realizovalo s partnerskými městy. Především se zajímá o oblast životního prostředí a rozvoje měst, politiky bydlení a dopravu.

Od roku 2002 je starostkou městské části Brno-Nový Lískovec. Ve volbách v roce 2010 obhájila svoji pozici a hlas jí dalo 42,5 % voličů. V rámci městské části se jí podařilo prosadit modernizaci všech městských bytů v panelových domech i místních mateřských a základních škol. V mateřských školách získaly díky včasnému rozšíření místo všechny tříleté děti. V Novém Lískovci také obnovují lesoparky, modernizují sportoviště a snaží se dále zpříjemňovat život v této městské části. Stejnou práci by pro občany Brna Jana Drápalová ráda odváděla také v roli primátorky města Brna.

web-02-Martin

2. Mgr. Martin Ander, Ph.D.

učitel, matematik, zastupitel města Brna, 39 let, Brno-střed

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a po studiích působil v ekologických neziskových organizacích. Od roku 2002 byl ředitelem národní kanceláře Hnutí DUHA. Od roku 2006 je členem Zastupitelstva města Brna. V letech 2007-2010 byl náměstkem primátora pro životní prostředí a územní plánování. Věnoval se především prosazování udržitelných dopravních řešení – podpoře věřejné dopravy a cyklodopravy ve městě, omezení kamionové dopravy a jejích dopadů na kvalitu života.

V roce 2004 byl jedním z iniciátorů vzniku občanské koalice Nádraží v centru, které se podařilo vyvolat dosud největší místní referendum v ČR – o poloze brněnského hlavního nádraží. V pozici náměstka primátora pak prosadil provedení první nezávislé odborné analýzy srovnávající projekt odsunu nádraží z centra s jeho modernizací na stávajícím místě. Mezi další důležitá témata, kterým se v posledních letech věnoval, patří například prosazení projektu vyčištění Brněnské přehrady či vytvoření a schválení generelu cyklodopravy (podle kterého jsou od roku 2010 realizována opatření na podporu bezpečného cestování po Brně na kole). Prosadil také výrazné zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad, opatření snižující znečištění ovzduší v brněnských ulicích a zasadil se o zvýšení podpory nezávislé kultury.

V roce 2012 byl vedoucím členem volebního týmu na podporu zvolení emeritní ústavní soudkyně Elišky Wagnerové senátorkou za Brno. Jeho názory můžete sledovat také na blogu.

web-03-Ivana

3. Ivana Fajnorová

starostka MČ Brno-Jundrov, 46 let, Jundrov

Vystudovala průmyslovou školu v Brně, obor analytická chemie. Po studiu několik let pracovala ve Výzkumném ústavu vodohospodářském a přes další nové zkušenosti v obchodní sféře zakotvila jako konzultantka v personální společnosti.

V roce 2006 se stala opoziční zastupitelkou za Stranu zelených v městské části Brno-Jundrov, po dalších volbách v roce 2010 pak získala pozici starostky. Snaží se být političkou čestnou, poctivou a pevnou ve svých názorech, ale přístupnou k věcnému dialogu. Pozice starostky pro ni znamená skutečnou službu lidem. Ráda by své zkušenosti z role starostky využila i v práci pro občany a občanky celého Brna.

web-04-Mojmír

4. RNDr. Mojmír Vlašín

ekolog, vysokoškolský pedagog, 59 let, Ořešín

Nezávislý kandidát, který dlouhodobě spolupracuje se Stranou zelených. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a působí jako ekolog-zoolog a manažer projektů v Ekologickém institutu Veronice. Od roku 2006 do roku 2010 vykonával funkci předsedy představenstva Lesů města Brna. Do Zastupitelstva města Brna byl poprvé zvolen již v roce 1990. Ve veřejných funkcích vždy hájil zájmy těch, kterým záleží na životním prostředí kolem nás.

web-05-Jasna

5. Mgr. Jasna Flamiková

ředitelka Nadace Veronica, 45 let, Brno-střed

Jasna je předsedkyní klubu Strany zelených v Zastupitelstvu městské části Brno-střed. V Zastupitelstvu MČ působí od roku 2006, členkou Zastupitelstva města Brna byla v letech 2006 – 2010. Je ředitelkou Nadace Veronica. Dlouhodobě se angažuje za omezení hazardu na území Brna. V rámci občanského sdružení Masarykova čtvrť se postavila proti znovuobnovení sjezdovky ve Wilsonově lese či bojovala za vznik komunitního centra pro děti, veřejnost a důchodce v areálu bývalého vojenského areálu na ulici Lerchova.

web-06-Taso

6. RNDr. Anastazios Jiaxis

starosta MČ Brno-Bosonohy, 53 let, Bosonohy

Rodilý Brňák a absolvent Gymnázia Brno-Vídeňská. Po vysokoškolských studiích v Praze se vrátil do Brna, kde působil na Výzkumném ústavu geofyziky a od roku 1990 podniká. Do života Bosonoh se zapojil koncem devadesátých let, pomáhal například s navázáním spolupráce s italskou obcí, tvorbou strategie MČ či pořádáním kulturních akcí a veřejných besed. V roce 2006 se stal členem Rady MČ a v roce 2010 starostou.

Pro Bosonohy založil Skupinu pro strategii a rozvoj, která realizuje a připravuje několik zásadních projektů pro místní lokalitu. Ze staré školky se díky němu podařilo vybudovat volnočasové centrum BOSA. Pod jeho vedením byl připraven projekt pro výstavbu tělocvičny pro ZŠ. I on by rád své zkušenosit starosty zúročil nejen v dalším funkčním období v Bosonohách, ale také v Zastupitelstvu města Brna.

web-07-Helena

7. Ing. arch. Helena Vařejková

architektka, členka Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole, 52 let, Královo Pole

Od roku 2006 je za zelené zastupitelkou v MČ Brno-Královo Pole, kam ji postupně přivedla občanská angažovanost, která začala již před rokem 1989. Vystudovala Fakultu architektury VUT Brno a v praxi spolupracovala na projektech staveb v potravinářském průmyslu, velínů pro cementárenský průmysl, staveb pro zdravotnictví vč. humanizace interiérů dětských oddělení a pro soukromý sektor. V Králově Poli se významně angažovala m.j. v připomínkování územního plánu města Brna. Úspěchem během působení v koalici na radnici MČ (v letech 2010-2011) bylo prosazení podrobného usnesení ZMČ s připomínkami ke Konceptu nového územního plánu a nastavení základní koncepce bytové politiky v Kr. Poli. Z pozice opoziční zastupitelky se věnovala sociální problematice a úspěšně se též podílela na udržení plošného zákazu hazardu v MČ.

Dlouhodobě se věnuje problematice bydlení. V letech 2009 – 2012 spolupracovala na výzkumném projektu MMR „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“, jehož dílčí výstupy jsou nyní aplikovány v městě Brně. Od roku 1995 je aktivní v Občanském sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR, nyní je členkou správní rady OSMD a předsedkyní brněnské pobočky. V posledních letech se věnuje též problematice ukládání radioaktivního odpadu, především z hlediska posílení role veřejnosti v legislativním procesu hledání lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu (lokality v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina). Je členkou několika neziskových organizací.

web-08-Matouš

8. Bc. Matouš Vencálek

religionista, předseda Jihomoravské krajské organizace SZ, 25 let, Brno-střed

Vystudoval religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně, jíž se také nadále věnuje. Publikuje v zahraničních časopisech i monografiích a přednáší na konferencích po celé Evropě. Je členem České společnosti pro religionistiku a také členem Studentské komory Akademického senátu FF MU. Do Strany zelených vstoupil v roce 2009 a v současné době je jejím krajským předsedou. Živí se jako jazykový korektor v překladatelské agentuře.

Obor jeho akademické činnosti do značné míry souvisí s problematikami etnických i náboženských menšin a také vzděláváním, jimž by se v Zastupitelstvu města Brna rád věnoval. Jako palčivý problém města vnímá rovněž veřejný prostor, především absenci jakékoliv koncepce městské zástavby, která je způsobená více než desetiletou neexistencí úřadu hlavního architekta. Má vizi Brna jako kosmopolitní metropole, která vytěží maximum ze svého potenciálu univerzitního města, bude kulturním centrem a městem příjemným pro život i pro návštěvu. Své názory publikuje na blogu.

web-09-Jiřina

9. JUDr. Jiřina Továrková

právnička, členka Rady MČ Brno-Starý Lískovec, 61 let, Starý Lískovec

Rodilá Brňačka, absolventka právnické fakulty Masarykovy univerzity. V komunální politice působí od roku 2010, kdy se jí podařilo získat pro Stranu zelených poprvé i ve Starém Lískovci mandát v zastupitelstvu i radě městské části. Zde se snaží zúročit svoje dlouholeté právní i životní zkušenosti, které získala jako podniková právnička Zbrojovky Brno a nyní jako právník státní instituce, zabývající se hospodařením s majetkem státu. Je členkou Strany zelených od roku 2012, v současnosti působí v Radě městské organizace SZ v Brně. Ve Starém Lískovci se aktivně zapojila do zpracování i realizace grantového projektu Sídliště žije, na jehož základě získala MČ 0,5 mil. Kč na celkovou rekultivaci a zřízení nové přírodní zahrady pro veřejnost. Nekompromisním postojem se zasadila o prosazení nulové tolerance hazardu na území celé MČ, trvale se snaží více podporovat volnočasové aktivity občanů, chce se zasadit o více otevřenou radnici, lepší komunikaci s občany, efektivní hospodaření s majetkem a zprůhlednění městských veřejných zakázek.

web-10-Petr

10. Bc. Petr Machálek

lektor a konzultant neziskových organizací, externí vysokoškolský učitel, člen Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky, 37 let, Žabovřesky

Vystudoval sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době externě učí několik kurzů a publikuje. Od roku 2000 je občansky aktivní v neziskovém sektoru, pracoval mj. jako ředitel národní kanceláře Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. V současnosti působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace a podílí se na projektech podpory nezávislých novinářů v Ukrajině. Od roku 2006 je zastupitelem v Brně-Žabovřeskách.

V  Žabovřeskách se krom jiného podílel na zastavení projektu výstavby sjezdovky ve Wilsonově lese, spolu s dalšími se zasadil o vylepšení protihlukových opatření na velkém městském okruhu, inicioval záchranu kina Lucerna nebo se zasadil o budoucí nulovou toleranci hazardu.

11. Mgr. Milada Blatná
personalistka, pedagožka, členka Zastupitelstva MČ Brno-Komín, 52 let, Komín

12. doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
vysokoškolský pedagog Fakulty stavební, dopravní inženýr, 53 let, Žabovřesky

13. Mgr. Dana Kalčíková
manažerka projektů podpořených EU, 40 let, Kohoutovice

14. doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
vysokoškolský pedagog, 51 let, Královo Pole

15. Mgr. Veronika Hradová
pracovnice rodinného centra, 41 let, Líšeň

16. Ing. Jakub Houška, Ph.D.
odborný vědecký pracovník, 37 let, Brno-sever

17. Jana Šťastná
specialistka interní komunikace, matka, 32 let, Židenice

18. Ing. Petr Laštůvka
asistent ředitelky centra environmentální výchovy, 36 let, Bystrc

19. Mgr. Beáta Holá
talent manažerka, koučka, 32 let, Brno-střed

20. doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
vysokoškolský učitel Masarykovy univerzity, 54 let, Královo Pole

21. Mgr. Petra Němcová
učitelka, ekoložka, členka Hnutí DUHA Brno, 30 let, Kohoutovice

22. Mgr. David Oplatek
ředitel Občanské poradny Brno, sociální pracovník, 35 let, Brno-střed

23. doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
vysokoškolská učitelka Masarykovy univerzity, 51 let, Nový Lískovec

24. doc. Mgr. Sylvestr Chrastil, Dr.
důchodce, dříve vysokoškolský pedagog, 70 let, Maloměřice a Obřany

25. doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
vysokoškolská učitelka Masarykovy univerzity, 45 let, Brno-střed

26. Ing. Tomáš Bradáč, MBA
ředitel akciové společnosti, 55 let, Ivanovice

27. Ing. arch. Veronika Křístková
architektka, 31 let, Brno-jih

28. Mgr. Martin Dutkiewič
manažer komunikace, 26 let, Vinohrady

29. Ing. et Mgr. Barbora Beránková
ekonomka, 29 let, Brno-sever

30. Bc. Jiří Kirchner
regionální obchodní zástupce, 32 let, Tuřany

31. Mgr. Kateřina Ježová
speciální pedagožka na ZŠ ve Starém Lískovci, 44 let, Starý Lískovec

32. Ing. Libor Fuka
programátor, 38 let, Medlánky

33. Mgr. Miluše Zemanová Palánová
redaktorka, 36 let, Brno-sever

34. Ing. Zdeněk Forman
konzultant v oblasti managementu, 49 let, Slatina

35. Mgr. Daniela Chaloupková
pedagožka Střediska volného času, zakladatelka lesní školky, členka Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky, 33 let, Žabovřesky

36. Mgr. Zdeněk Ručka
molekulární biolog, life sciences specialista, 31 let, Brno-střed

37. Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
výkonná ředitelka Unie porodních asistentek, 37 let, Bystrc

38. Vilém Dvořák
podnikatel v oblasti turismu, 64 let, Líšeň

39. Irena Koláčná
provozní, 42 let, Jundrov

40. doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
vysokoškolský učitel, 42 let, Komín

41. Mgr. et Bc. Anna Bezdíčková
IT pracovnice, důchodkyně, 65 let, Maloměřice a Obřany

42. Ing. Jiří Jedlička
inspektor životního prostředí, 54 let, Židenice

43. Kristýna Mikulová
studentka práv, 23 let, Bystrc

44. Ing. arch. Eugen Točík
architekt, člen Zastupitelstva MČ Brno-Komín, 56 let, Komín

45. Tereza Čoupková
studentka, 27 let, Bosonohy

46. Jan Dungel
malíř, grafik, 63 let, Jundrov

47. Mgr. Andrea Typltová
právnička, 42 let, Královo Pole

48. doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
docent Masarykovy univerzity, 72 let, Bystrc

49. Mgr. Pavla Spurná
kulturní manažerka, 28 let, Brno-střed

50. Mgr. Radim Cenek
administrátor databáze, lektor Hnutí Brontoraurus, 41 let, Kohoutovice

51. Mgr. Pavlína Žilková
pedagožka, vedoucí střediska ekologického vzdělání, 45 let, Brno-sever

52. Mgr. Lukáš Kala
vědecký pracovník Masarykovy univerzity, 30 let, Brno-střed

53. Mgr. Eva Lípová
majitelka bistra s mateřským centrem, 33 let, Brno-střed

54. Ing. David Bartůšek
učitel na waldorfské škole, 42 let, Brno-střed

55. Arnošt Wagner
novinář, 75 let, Brno-střed